Asortyment - Laserowe znakowanie narzędzi

Pełna identyfikowalność narzędzi.

Narzędzia profesjonalne mogą zostać trwale oznaczone unikalnym numerem seryjnym, opisem lub indeksem narzędziowym. Ostatnio popularne jest znakowanie kodem kreskowym lub kodem QR. Grawerowanie laserowe ułatwia identyfikację oraz opisy procesów technologicznych. Od razu wiadomo z którego zestawu dane narzędzie pochodzi i dzięki temu szybciej wraca na swoje miejsce w szufladzie w walizce czy szafce narzędziowej. Laserowe znakowanie narzędzi umożliwia także identyfikację w przypadku zagubienia czy kradzieży.

Laser przekształca pewną zewnętrzną formę energii w promieniowanie świetlne o jednorodnej długości fali. Znakowanie laserowe polega na noszeniu na powierzchnię przedmiotów znaków przy pomocy wiązki promieniowania laserowego. Promieniowanie to powoduje usunięcie cienkiej warstwy materiału, bądź zmiany termofizyczne lub termochemiczne wywołujące zmianę zabarwienia. Powierzchnia materiału często jest specjalnie pokrywana warstwą np. farby lub tlenku w celu zwiększenia kontrastowości oznakowania.
Do znakowania tworzywa dobiera się lasery generujące światło podczerwone (1064 nm), zielone (532 nm) lub ultrafioletowe (355 nm).W przemyśle stosowane są dwa podstawowe typy laserów: lasery Nd:YAG, i lasery CO2. Lasery Nd:YAG są laserami, w których medium laserowym jest ciało stałe – pręt szklany o kompozycji: itr-aluminium-granat z uszlachetniającym dodatkiem neodymu (Nd). Lasery CO2 są laserami gazowymi, gdzie CO2 jest gazem generującym promieniowanie.